Piesne

Každá naša pieseň je na tému z hudobnej teórie. Vďaka tomu si deti ľahko a rýchlo osvoja jednotlivé témy a učenie sa bude o to zaujímavejšie.

Pieseň Melody. V nej sa predstaví hlavná postava Melody. Prichádza zo sveta hudby, aby deťom odhalila ten čarovný svet.

Pieseň: Notová osnova. Hovorí o tom, kam zapisujeme noty a z čoho sa skladá.

Pieseň o rytme rozpovie deťom, prečo je rytmus v hudbe dôležitý.