Piesne

Každá naša pieseň je na tému z hudobnej teórie. Vďaka tomu si deti ľahko a rýchlo osvoja jednotlivé témy a učenie sa bude o to zaujímavejšie.

Melody

V nej sa predstaví hlavná postava Melody. Prichádza zo sveta hudby, aby deťom odhalila ten čarovný svet.

Notová osnova

Hovorí o tom, kam zapisujeme noty a z čoho sa skladá.

Pieseň o rytme

Deťom odhalí, prečo je rytmus v hudbe dôležitý.

Pieseň o note

V nej Melody a skladateľ Miloš deti naučia ako rozpoznajú základné rytmické hodnoty nôt v hudobnom zápise 🙂.

Riekanka o dĺžke noty

Vďaka nej sa deti naučia základné rytmické hodnoty nôt: celú, polovú, štvrťovú a osminovú.